ČC51

ČC51

Lignum - z drevených sudov

Duet

ČC
CENA
21,95 €/ks
Balenie
Dostupnosť
Obalová etiketa
Technická etiketa

Duet 2015 0,75 l  Rozvinutá rubínová červeň. Vo vôni zástup ovocných aróm od hladkých červených brusníc cet šťavnatejšie červené ríbezle až po závan černíc. Na pozadí ľahký a elegantný závan dreva. Chuť vína je hladká elegantná, s príjemnou a nevtieravou štruktúrou tanínov, šťavnatou ovocnosťou s jemným korením a dlhou čokoládovou dochuťou. V úplnom závere sa objavujú černice. 

Hlavná surovina je slovenské odrodové hrozno.

Výrobok bol pripravený spracovaním hrozna a výrobou vína.

Výrobok bol vyrobený v spoločnosti TERRA WYLAK, s.r.o. vo Veľkom Záluží.

Čítajte etikety nakupovaných potravín, prehodnocujte, za čo a koľko platíte, sledujte najmä:  využitie prídavnej látky E202. Na trhu sú prítomné vína, ktoré sú vyrábané z hrozna neoberaného ručne, ale kombajnom a nepreberaného, resp. z hrozna vypestovaného mimo Slovenska, pričom má deklarovaný iný pôvod. Takisto je možné stretnúť sa aj s pridávaním vody do vína, pridávaním cukru po skončení kvasenia a pridávaním syntetických farbív na skrášlenie finálneho produktu. Pre menej kvalitné vína je navyše namiešavanie z rôznych odrôd, z vín z rôznych vinárskych oblastí a dokonca aj krajín.

Tento slogan vyjadruje úsilie byť čo najbližšie k zákazníkovi. Keďže chceme, aby mal s nákupom čo najmenej práce, snažíme sa ponúkať čo najširší sortiment na jednom mieste.
Prvá časť: „tradičné chute vidieka“ = FARMFOODS vo všetkých svojich výrobkoch poskytuje pôvodnú chuť a kvalitu, na ktorú boli ľudia zvyknutí kedysi. Zároveň však v rámci svojej ponuky má aj nové, modernejšie výrobky, ktoré sú rovnako chutné a kvalitné. Druhá časť: „pre moderného človeka“ = charakterizuje životný štýl spoločnosti, jej potreby a našu schopnosť ich naplniť. Dnešný moderný človek je zaneprázdnený a nemá veľa času. Preto chce nakupovať vždy na jednom mieste a základné potraviny doniesť svojej rodine čo najrýchlejšie. Zároveň má špecifické požiadavky na kvalitu potravín, ktoré nakupuje. Snaží sa vyhľadávať poctivé produkty, v ktorých je zachovaná tradičná chuť. Má dostatok informácií a chce poznať najjednoduchšie postupy prípravy jedál. Rovnako ho zaujíma pôvod, vystopovateľnosť a zloženie výrobkov. Tiež chce mať dostatok informácií o procese výroby a hygiene počas nej. Naším zámerom je poskytnúť mu príležitosť pre naplnenie všetkých týchto požiadaviek v čo najväčšej miere.

ZA CHUŤ, KVALITU A BEZPEČNOSŤ TOHOTO VÝROBKU RUČÍ

R. Holec má na starosti všetko počnúc spracovaním hrozna až po finalizáciu spracovania vína (fľaškovanie a etiketovanie). Zodpovedá za príjem a spracovanie hrozna, riadi a vykonáva technologické postupy výroby vína, riadi fľaškovanie vína a prezentuje vinárstvo a vykonáva riadené degustácie či už vo vinárstve alebo u odberateľov vína.
Naše produkty sú NATUR - prírodné. Aby nevznikli nedorozumenia je potrebné vysvetliť rozdiel medzi NATUR a BIO produktmi.

Snaha vytvárať a budovať BIO produkciu vznikla v rokoch 1960-1970 ako reakcia na nové zistenia škodlivosti niektorých látok a hnojív, ktoré sa začali používať v povojnových rokoch pri výrobe potravín v snahe zvýšiť produkciu potravín a nakŕmiť hladujúcu populáciu. 50-ročné snaženie prispelo k dnešnému výsledku: k 2% celosvetovému podielu BIO potravín vo svetovej spotrebe potravín, pri odčerpávaní v značnej miere “spreneverených” obrovských dotačných prostriedkov, ktoré získavajú organizácie a farmári najmä vyspelých krajín. Aj vďaka “BIO-propagande” posledné desaťročia, ale najmä od roku 2000, legislatíva vylúčila 90% chemických prípravkov a hnojív predtým používaných v poľnohospodárstve. Dnes ostali v obehu a sú povolené, alebo sa kontrolnými orgánmi povoľujú len netoxické, rýchlo rozbúrateľné prípravky a hnojivá pre konvenčné poľnohospodárstvo (väčšina z nich sa používa aj v BIO). Pri odbornom používaní sú pre rastliny zdravé a neškodné. Práve vďaka nim je možné dopestovať zdravé rastliny bez toxických látok a chorôb.

Dnes je každému odborníkovi jasné, že zastaranú definíciu BIO potravín treba zmeniť, odstrániť vysoké podpory na BIO-produkty, ktoré - česť výnimkám - skončia v rukách neodborníkov, ktorí neuspeli v konvenčnom poľnohospodárstve a dnes prežívajú v BIO produkcii vďaka podporám.

Väčší problém ako v pestovaní rastlín a chove zvierat za posledné desaťročie nastal pri výrobe potravín. Pred 10-20 rokmi sa na výrobu 1 kg mäsových výrobkov bežne použilo 1-2 kg kvalitného mäsa. Dnes vďaka rôznym technológiám, prísadám a ťažko kontrolovateľným náhradám sa do mäsových výrobkov dostáva minimálne percento mäsa. Tu je potrebné nasmerovať legislatívu, kontrolu a zaviesť dokonalý systém označovania “obsahu” potravín. BIO potraviny v tom sú jednoznačne a podstatne serióznejšie.

Treba však povedať, že BIO produkciou nie je možné ani náhodou nakŕmiť našu planétu a zdravotná neškodnosť poctivých BIO-produktov je silno otázna vďaka toxínom, podvýžive, zdravotnému stavu a stresom, ktoré prežívajú “poctivé” BIO-produkty. V dole uvedenej tabuľke poukazujeme na rozdiely medzi BIO a našimi prírodnými NATUR produktmi vyrobenými v našom reťazci:

Pestovanie rastlín
BIONATUR
BIO-potraviny sú vyrobené výhradne z BIO-produktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov, sú vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorá spĺňa všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni a poberajú významnú finančnú podporu EÚ.Výrobky Farmfoods sú NATUR - prírodné, v rastlinnej výrobe použité len zákonom povolené zložky prídavných látok a materiálov. Sú vyrobené podľa prísnych vnútropodnikových pravidiel a podvoľujú sa pravidelnej kontrole dodržiavania hlavných zásad a pravidiel pre reťazec s nasledujúcim cieľom: zdravá pôda - zdravé rastliny - zdravé zvieratá - zdravé potraviny - zdraví ľudia - nenarušená krajina.
Pôda na ktorej BIO-potravina vyrastie, musí byť zbavená akýchkoľvek chemických látok, ktoré sa do nej predtým dostávali prostredníctvom umelého hnojenia.Do pôdy sa nepridávajú žiadne škodlivé chemické látky a prípadné postupné zbavovanie pôdy takých látok je identické s BIO-požiadavkami.
Monokultúry nie sú povolené (opakovanie osevných postupov po sebe).Monokultúry sa nevyužívajú z dôvodu zdravého rozumu a efektívnosti výroby.
BIO-produkty neobsahujú žiadne geneticky upravované zložky.Naše prírodné, NATUR produkty, neobsahujú žiadne geneticky upravované zložky.
Osevný postup a technológie pestovania musia brániť erózii pôdy.Osevný postup a technológie pestovania bránia erózii pôdy.
Použitie pesticídov nie je povolené, resp. je povolené len na základe povolenia kontrolného orgánu v prípade inverzného výskytu. Nevyskytujú sa v nich škodliviny z pesticídov. Počas celej vegetácie sa však vyvíjajú v strese spôsobenom tlakom škodcov, chorôb a burín, výsledkom čoho je väčšinou nízka, poškodená úroda napadnutá toxínmi a chorobami. Spoločnosti skupiny používajú len certifikované pesticídy absolútne neškodné pre rastliny a životné prostredie, v povolených a doporučených množstvách. Rastliny pripravené k zberu sú zdravé a neobsahujú žiadne škodliviny z postrekov. Vďaka odbornej a zdravej ochrane počas vegetácie je úroda zdravo vyvinutá - nie je napadnutá toxínmi, fuzáriami a inými chorobami, ktoré prenášajú škodcov alebo spôsobujú choroby.
Používajú sa výlučne hnojivá získané prostredníctvom hospodárskych zvierat, kompostom alebo zeleným hnojením. Nepoužívajú sa umelé hnojivá. Únik živín do ovzdušia a do spodných vôd je nekontrolovateľný a veľmi vysoký. Rastliny väčšinou trpia nedostatkom základných živín, čo má za následok zníženie úrody a náchylnosť rastlín na choroby. Zakrpatené, napadnuté rastliny (zelenina, ovocie) obsahujú veľa toxínov, sú na vzhľad škaredé a zároveň môžu byť napadnuté rôznymi chorobami alebo škodcami (napr. červíkmi). Pri hnojení rastlín využívame v maximálnej miere organické hnojenie exkrementami zvierat, vyhnitý substrát z bioplynových staníc ale aj bakteriálne hnojivá, prípadne zelené hnojenie - s presným dodržovaným dávkovaním pre potreby rastlín a zapracovávaním do pôdy kvôli stratám živín a ochrane ovzdušia. Každú plodinu hnojíme cielene, vedecky, podľa návodu tej ktorej rastliny na výživu a plánovanej výšky úrody. Hnojivá preto dodávame najmä v organickej forme, ale aj v certifikovaných, pre rastliny neškodných hnojivách, taktiež listovou výživou cez list za účelom bezstratového dodania potrebného množstva živín pre rastlinu vtedy, keď to počas svojho rastu potrebuje. To je nutné z hľadiska zdravotného stavu rastliny a optimálneho rastu za účelom dosiahnutia čo najlepších úrod. Pre odborníkov netreba vysvetľovať, že živiny dodávané organickými, alebo umelými hnojivami sa musia premeniť na tú istú chemickú zlúčeninu, ktorú je rastlina schopná prijímať koreňovou sústavou alebo cez list. Organické hnojivá na rozdiel od umelých však zvyšujú podiel humusu v pôde, ktorý je základným faktorom tejto premeny, ale aj udržania živín vo formách potrebných na príjem rastlinami.
Základné podmienky starostlivosti hospodárskych zvierat
BIONATUR
Ustajnenie s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych.Ustajnenie s dostatočným prívodom vzduchu, dostatkom svetla, dostatkom priestoru na pohodlný oddych.
Dobrý prístup k napájacej vode.Dobrý prístup k napájacej vode.
Zakázané je využívanie genetického inžinierstva v šľachtení a plemenitbe zvierat.Nevyužívame plemená, ktoré sú produktom genetického inžinierstva pri šľachtení zvierat.
Zvieratá musia mať zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (výbeh aj v zime).Zvieratá musia mať zabezpečený dostatok pohybu na pastvinách a vo výbehoch (výbeh aj v zime).
Nevyužívajú rastové hormóny, nie sú liečené hormonálnymi liekmi.Nevyužívajú rastové hormóny, nie sú liečené hormonálnymi liekmi.
Nie je povolené používať antibiotiká a iné povolené liečivá.Zvieratá buď uhynú alebo sú dochované do jatočných hmotností za podstatne dlhšie obdobie, možno aj retardované a predávajú sa ako „BIO“Naše zvieratá z chorôb liečime ako naše deti všetkými dostupnými a povolenými prostriedkami, aby choroby rýchlo prekonali bez následkov vo vývine.V prípade nutnosti použitia antibiotík sa zvieratá už nikdy nedostanú do ponuky siete FARMFOODS.
Kŕmenie iba ekologicky vyrobeným krmivom - rastlinná strava v BIO kvalite bez pesticídov a umelých hnojív, bez GMO, nejedia kukuričnú siláž.Naše zvieratá kŕmime výhradne zdravým krmivom, vyprodukovaných podľa zásad uvedených v kapitole “Pestovanie rastlín” - NATUR.
Zvieratá sa chovajú bez týrania a stresu (čo je však ťažko predstaviteľné po uvedomení uvedených faktorov)Zvieratá sa chovajú bez týrania a stresu. Voči stresu nie sú vystavené ani vďaka nedostatku nevyváženého kŕmenia, ani skupinových chovov zvierat, v ktorých si tieto zvieratá navzájom ubližujú. Zvieratá sa porážajú priamo na mieste, kde sa chovajú, alebo sú prevážané len na minimálne vzdialenosti.Požiadavky na spracovanie potravín
BIONATUR
Nesmú sa používať žiadne chemikálie, teda žiadne umelé sladidlá, konzervačné látky, alebo farbivá zaťažujúce ľudský organizmus, žiadne “E”.Nesmú sa používať žiadne chemikálie, teda žiadne umelé sladidlá, konzervačné látky, alebo farbivá zaťažujúce ľudský organizmus, žiadne “E”.
Aby mali potraviny dlhšiu trvanlivosť, volia sa prirodzenejšie postupy, napr. sušenie, mrazenie alebo údenie.Aby mali potraviny dlhšiu trvanlivosť, volia sa prirodzenejšie postupy, napr. sušenie, mrazenie, údenie a ďalšie moderné inovatívne postupy zrenia, tepelnej úpravy (sous vide, konfitovanie) a balenia atď.
Pri spracovaní BIO-produktov na BIO-potraviny sa dbá na energetickú úspornosť, minimalizáciu tvorby odpadov, uplatňovanie šetriacich metód a technológiiPri spracovaní našich produktov na prírodné (NATUR) Farmfoods potraviny sa dbá na energetickú úspornosť, minimalizáciu tvorby odpadov, uplatňovanie šetriacich metód a technológii
Ku každej BIO-potravine je potrebná sprievodná dokumentácia o osvedčení o pôvodeKu každému nášmu NATUR produktu je dokonale zabezpečená vysledovateľnosť, garancia pôvodu, spôsob chovu a výroby.
Množstvo prírodných prísad konvenčného pôvodu nesmie presahovať 5% objemu BIO-potraviny. Množstvo sa musí vyznačiť na etikete.Naše NATUR produkty neobsahujú žiadne prísady, okrem prírodných korenín, bez konzervačných látok.Najväčším paradoxom po porovnaní uvedených metód je celkový vplyv na našu krajinu, zdravé potraviny, zdravé zvieratá, zdravé rastliny a spôsob výroby potravín s maximálnou energetickou úspornosťou, kde hlavne pri pestovaní rastlín a chove zvierat nastáva obrovský nesúlad v bioprodukcii s hlásenými cieľmi a jednoznačne vyhráva naša NATUR produkcia.

Logo, za ktorým sa skrýva súbor nespočetných strategických rozhodnutí, opatrení, postupov a práce. Toto označenie je manifestom, na ktorom stojí filozofia fungovania krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS. Je postavená na pilieroch označujúcich celý proces, ktorého výsledkom sú naše výnimočné potraviny (zo slovenských fariem až ku konečnému spotrebiteľovi). Oprávnenosť používať toto logo majú všetci partneri, ktorí okrem dodržiavania politiky kvality Farmfoods, fungujú na princípe šiestich pilierov: zdravá pôda -> zdravé rastliny -> zdravé zvieratá -> zdravé potraviny -> zdraví ľudia -> nenarušená krajina.

ZDRAVÁ PÔDA

Pôda je základným výrobným prostriedkom každého farmára. Je tiež limitovaným a ľahko zničiteľným prírodným zdrojom nenahraditeľnej hodnoty, považovaným za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na našej Zemi.

Aby rastliny klíčili, rástli, kvitli a prinášali úrodu, musia dostávať patričné množstvo minerálov, vzduchu, vody a organických látok. To všetko je možné len za prítomnosti pôdnych mikroorganizmov. Hrsť zdravej pôdy poskytuje životný priestor pre miliardy organizmov tisícok druhov, ktorým na našich farmách venujeme nevídanú pozornosť. Zdravá pôda je základným predpokladom fungovania výnimočného konceptu Farmfoods. Aby bola pôda na našich farmách zdravá, vykonávame v jej prospech mnoho opatrení. Medzi tie najdôležitejšie patrí:
• Individuálny prístup k pôdnym potrebám/Poznáme, čo naša pôda potrebuje/Naša pôda dostane vždy to, čo potrebuje): používame unikátny systém zónovania a spoznávania našich pozemkov, výsledkom čoho môžeme pôde v každej zóne dodať presne to, čo potrebuje v akurátnom množstve, čím výrazne šetríme životné prostredie, aj naše náklady na produkciu.
• Upravujeme pôdnu reakciu (pôdne pH): Pôdna reakcia ovplyvňuje rozpustnosť mnohých látok, prístupnosť živín, biochemické reakcie, aj jej štruktúru – a tým prakticky všetky vlastnosti pôdy. Vlastníme lom v ktorom ťažíme a melieme dolomitický vápenec. Ten následne aplikujeme našim špeciálne vyvinutým aplikátorom jemne mletého vápenca. Vápnením upravujeme pôdnu reakciu, tým stabilizujeme jej produkčnú funkciu a prispievame k uzdraveniu našich pôd.
• Pôdoochranárske technológie obrábania: Používame výnimočnú agrotechniku spracovania a obrábania našich pôd podloženú vyše 20 ročnými skúsenosťami s predajom a nasadením pôdoochranárskych technológií a strojov od unikátnych svetových výrobcov, ktorých na Slovensku zastupujeme.
• Čo sa z pôdy odoberie, to sa do nej aj vráti: Dodržujeme výslednú bilanciu úrodou odobratých živín, ich doplnením najvyššou možnou mierou na organickej báze. Maximálne a odborne využívame a zapracovávame rastlinné zvyšky, účelovo pestované medziplodiny a exkrementy našich zvierat – s dôrazom na zachovanie maximálneho množstva živín pre naše zdravé rastliny. Taktiež prevádzkujeme aj 3 bioplynové stanice, z ktorých ročne aplikujeme vyše 50 000 m3 digestátu pre zlepšenie úrodnosti a zdravotného stavu našich pôd.
•Bakteriálny život v pôde: Pochopili sme výnimočnosť bakteriálneho života v pôde a už niekoľko rokov systematicky dopĺňame najvýznamnejšie živé baktérie do našich pôd pomocou bakteriálneho hnojiva Phylazonit. Vďaka týmto baktériám pôda lepšie hospodári s vodou, vzduchom a teplom; maximálne využíva rastlinné zvyšky a dodanú organickú hmotu pri tvorbe humusu; a v neposlednom rade tiež úspešne bojuje proti usadzovaniu choroboplodných zárodkov a škodcov.

Naša zdravá pôda je výnimočným základom pre pestovanie našich zdravých rastlín.

ZDRAVÉ RASTLINY

Sme slovenskí farmári, pre ktorých je prvoradá produkcia zdravých rastlín vypestovaných na našich zdravých pôdach. Použitím výnimočných postupov vyprodukujeme potrebné množstvo zdravej a kvalitnej výživy rastlinného pôvodu pre naše zvieratá a široký sortiment obilnín, strukovín, olejnín, ovocia a zeleniny pre priamy konzum, alebo výrobu našich výnimočných zdravých potravín. Všetky naše postupy smerujú k tomu, aby sme pri optimálnych nákladoch (a žiadnych zbytočných zásahoch, ktoré by zdražovali výrobu a ohrozovali zdravie našich rastlín) dopestovali zdravé a kvalitné rastliny. Naša poľnohospodárska výroba a celý Farmfoods koncept je “NATUR“. Poctivé “BIO“ nemôže byť zdravé (bližšie v článku Bio vs Natur). Podobne ako naše deti potrebujú ochranu, liečenie a odbornú starostlivosť aby boli zdravé, tak aj naše zdravé rastliny potrebujú výnimočnú odbornú starostlivosťou a v prípade potreby adekvátnu liečbu. Naše najdôležitejšie výnimočné postupy vám priblížime v nasledovných príkladoch na ktorých stojí druhý pilier Farmfoods konceptu “zdravé rastliny“:
• Bez GMO: Celá naša rastlinná produkcia je prísne kontrolovaná, nepoužíva a ani nemôže byť kontaminovaná geneticky modifikovanými organizmami. - Výber výnimočných odrôd - Výberu odrôd, osív a sadív venujeme nevídanú pozornosť a pestujeme len rastliny vyšľachtené najnovšími technológiami renomovaných firiem pre naše podmienky a hlavne účelu použitia v živočíšnej alebo následnej potravinárskej produkcii. Správny výber odrôd má výnimočný vplyv na naše zdravé rastliny používané ďalej v našom krátkom dodávateľskom reťazci FARMFOODS.
• Výnimočná sejba s prihnojovaním: Do našej zdravej výnimočne pripravenej pôdy vkladáme osivá do najoptimálnejších polôh a štruktúr tak, aby bol zabezpečený optimálny prístup vody, vzduchu a výživy. Už pri sejbe pomocou našich výnimočných siacich strojov aplikujeme základné hnojenie (N, P, K, S, Ca, Mg) v množstve a pomere ako daná rastlina na danej pôde potrebuje, nasmerované priamo ku budúcim korienkom našich rastlín tak, aby bolo maximálne využité. Vďaka tomuto (výnimočnému/špeciálnemu) postupu je naša spotreba základných hnojív len na úrovni 20-40% bežne používaného množstva hnojív pri plošnej aplikácii potrebnej pre dosiahnutie základnej výživy zdravých rastlín.
• Listová výživa: Po vyše 10 rokoch intenzívneho výskumu, pokusov a vnímania biológie rastlín sme vyvinuli vlastný výnimočný systém listovej výživy našich rastlín. Sami vyrábame a systematicky dodávame cez list našimi rastlinami absorbovateľné množstvá základných živín, mikro a makro prvkov, humátov, organických kyselín, sacharidov, biokatalyzátorov, aby sme zabezpečili rastlinám zdravý optimálny vývoj a príjem energie, vitamínov a bielkovín.
• Výnimočná bakteriálna výživa Phylazonit: pomáha našim rastlinám prijímať vo vzduchu viazaný dusík. Ďalej sa vďaka nej sprístupňuje mineralizáciou uvoľnený dusík a tiež inak neprístupné formy fosforu, draslíka a iných živín z pôdy. Vďaka týmto výnimočným postupom sa naša spotreba dusíkatých hnojív za posledné roky znížila na polovicu a sú aplikované len v minimálnych dávkach v čase nevyhnutnej potreby pre zdravý vývoj našich rastlín.
• Minimálne množstvo najekologickejších pesticídov: Vďaka našim výnimočným postupom pri mechanickom ničení burín s našimi výnimočnými strojmi, ale aj systematickej bakteriálnej a listovej výživy naše zdravé rastliny potrebujú minimálne množstvo najekologickejších pesticídov (cca. 30 % slovenského priemeru) na dosiahnutie čistých zdravých porastov bez burín, škodcov a chorôb, ktoré by v prípade prítomnosti degenerovali rastliny a boli by zárodkom a nositeľom mykotoxínov a chorôb pri výžive zvierat a výrobe potravín.
• Sme lídrom presného variabilného poľnohospodárstva na Slovensku: Vyvíjame a používame unikátny výnimočný systém variabilných technológií pri pestovaní rastlín, kde po vzorkovaní, infraspektrálnom fotení a na základe úrodových máp identifikujeme potreby úpravy pH, hnojenia, ochrany na našich parcelách a po vedeckej analýze máme pripravených cca. 20 rôznych aplikačných systémov na variabilnú aplikáciu potrebných zásahov pre hospodárnu a výnimočnú rastlinnú výrobu s produkciou zdravých rastlinných produktov.
• Nahrádzame príjem chýbajúcich makro a mikroprvkov našimi rastlinami. Naše produkty rastlinnej výroby sú na trhu výnimočné aj vďaka zvýšenému obsahu makro a mikroprvkov (Ca, Mg, Fe, Mn, Zn) oproti bežne dopestovaným s tradičnými metódami. Možno málokto vie, že jediné prírodné zdroje makro a mikroprvkov v našej strave pochádzajú z hornín, ktoré sa nachádzajú v našich poľnohospodárskych pôdach. Tieto dôležité prvky sú však intenzívnym poľnohospodárstvom stáročia odčerpávané a nijako nie sú doplňované. Vedci za posledné desaťročia vydokladovali obrovskú potrebu dopĺňať mikro a makroprvky aj s nespočetnými variáciami minerálnych doplnkov s často nevystopovateľnými pôvodmi, s ktorými je zaplavený náš trh, a s užívaním ktorých už každý z nás má skúsenosti. Tak ako ľudia, aj rastliny pre svoj zdravý rast a vývoj potrebujú tieto prvky, čomu nás koncept venuje zvýšenú pozornosť a naše výnimočné listové hnojivá dopomôžu nielen našim rastlinám optimalizovať dodávku a príjem širokého rozsahu makro a mikroprvkov ale aj zvýšeným obsahom týchto prvkov dopomáhajú potravinám FARMFOODS ku svojej výnimočnosti

ZDRAVÉ ZVIERATÁ

Naše zdravé zvieratá sú kŕmené výlučne našimi zdravými krmivami rastlinného pôvodu, ktoré nie sú geneticky modifikované. Žiadne naše zviera nie je geneticky modifikované a vylúčili sme z ich jedálneho lístka aj geneticky modifikovanú sóju, s ktorou je dokrmovaných vyše 95 % všetkých zvierat v Európskej únii. Celá naša živočíšna výroba je už niekoľko rokov podriadená jedinému cieľu, a to chovať pre náš krátky dodávateľský reťazec výnimočné zdravé a šťastné zvieratá. Naše výnimočné zvieratá sú narodené (okrem jednodňových kurčiat), chované, odporazené a spracované na Slovensku, priamo na našich farmách patriacich do združenia FARMFOODS. Zdravie a výnimočnosť našich zvierat sú prvoradou úlohou nášho konceptu, čo dokazujú aj nasledovné fakty:
• Vďaka starostlivému výberu vhodných plemien účelovo zaradených do jednotlivých našich chovov sme sledovali cieľ ponúknuť najkvalitnejší a najvhodnejší genetický materiál vhodný na produkciu konečnej výnimočnej potraviny živočíšneho pôvodu. Výnimočné plemeno chované na mäso Hovädzí Charolais, Bravčové Mangadurca, Jahňacie Barrichon du Cher sú zárukou tých najkvalitnejších mäsových lahôdok. - Chovy sú špecializované na určitý konečný výnimočný produkt a na pulty nášho reťazca sa dostanú len výnimočné a zdravé produkty a vedľajší produkt sa odpredá na ďalšie využitie mimo nášho reťazca (napr. mäso mliečnych plemien hovädzieho dobytka a oviec starších plemien aj rodičovský materiál mladých zvierat, nosnica a pod.).
•Šťastie našich zvierat je najväčšou výzvou pre našich ošetrovateľov a manažérov na našich farmách a zabezpečujeme im nespočetné privilégiá, počas celého života. Pokoj a šťastie je základom zdravia aj u zvierat, a preto dostanú všetko, aby boli šťastné už od narodenia. Vzdušné a pohodlné priestory na ich chov, kvalitné pastviny, výnimočná starostlivosť, nestresová technológia chovu znásobená výnimočným ľudským prístupom je základom šťastia medzi našimi zvieratami.
• Mliečne plemená hovädzie – Holstein, oviec – Zušľachtená valaška a Lacaune sú základom a garanciou pri výrobe výnimočných mliečnych špecialít.
• Zdravá, hodnotná a vyvážená strava je základom pre šťastný a nenarušený vývoj a rast zdravých zvierat. Naši odborníci venujú výnimočnú pozornosť pri zostavení kŕmnych dávok a výrobe kvalitných zdravých krmív skoro výlučne vyprodukovaných v našej výnimočnej rastlinnej výrobe pre jednotlivé kategórie zvierat. Len vyvážené a kvalitné krmivo môže prispieť k výnimočným vlastnostiam a požiadavkám, ktoré na naše výnimočné zvieratá kladieme, a to najmä množstvo a kvalita tuku, bielkovín, iné výživové hodnoty, ďalej textúra, kvalita, mramorovanie, vnútrosvalový tuk, kulinárske vlastnosti za účelom dosiahnutia stálej nekolísavej výnimočnej kvality.
• Naše zdravé, pokojné a šťastné zvieratá sú pod stálym odborným drobnohľadom kvalitných zverolekárov, ktorý využívajú najmodernejšie metódy najmä prevencie a v pripade potreby aj liečenia našich zvierat. V prípade výskytu zvierat, ktoré prekonali vážnejšie choroby a stresy tieto po vyliečení sú speňažené mimo reťazca FARMFOODS.

ZDRAVÉ POTRAVINY

Prvoradým cieľom projektu FARMFOODS je priniesť čo najširší sortiment zdravých výnimočných potravín z vlastných polí, maštalí, potravinárskych prevádzok cez vlastné predajne čo najbližšie ku konečnému spotrebiteľovi. Základom našich zdravých potravín sú zdravé vystopovateľné rastliny vyprodukované na zdravej pôde a zdravé zvieratá chované vo výnimočnom Farmfoods koncepte. Nemenej dôležitým faktorom sú aj výrobné prevádzky výnimočné technologické postupy, prístup, kvalita a hygiena, vďaka ktorej náš veľký výber výnimočných potravín môžeme ponúknuť širokej verejnosti. FARMFOODS je Natur a pri výrobe výnimočných potravín v maximálnej možnej miere vyvarujeme používaniu rôznych prídavných látok, aditív, umelých konzervantov a farbív a používame len prírodné koreniny, aby naše potraviny boli čo najzdravšie a najprírodnejšie. Využívame najnovšie technologické znalosti, výnimočné technológie a moderné výrobné priestory s nadštandardnou hygienou, aby sme dokázali vyrobiť pre našich zákazníkov najzdravšie potraviny. Pri výrobe preferujeme zachovanie tradičných ozajstných chutí potravín. Pri tepelných a iných úpravách preferujeme technológie, ktoré v maximálnej miere zabezpečia uchovanie vitamínov a iných nutričných hodnôt obsiahnutých v našich zdravých výnimočných potravinách. Naše záväzky, voči našim zákazníkom ohľadom zdravotnej nezávadnosti a výnimočnosti prísne kontrolujeme zavedením a uplatnením medzinárodných štandardov zastrešením certifikátmi systému manažérstva kvality ISO: 9001:2008, systému environmentálneho manažérstva ISO 140001:2004, systému manažérstva bezpečnosti OHSAS 18001:2007 v celej výrobnej vertikále vrátane rastlinnej aj živočíšnej výroby a aj systému manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000:2005 pri potravinárskych prevádzkach. Zdravé potraviny balíme do moderných hygienicky nezávadných obalov a predávame ich v obchodoch vybavených modernou technológiou zabezpečujúcou zachovanie výnimočných parametrov až do rúk zákazníkov.

V poslednom období sa rozširujú informácie o možnej škodlivosti mäsa a mäsových výrobkov na naše zdravie. Jediné dokázané škodlivosti boli však pri používaní rýchlosoli (dusitanovej soli), ktorú obsahujú všetky bežné tovary dostupné v obchodoch. Pri výrobe našich Farmfoods výrobkov rýchlosoľ nepoužívame. Ďalšími dokázanými škodlivými látkami a pritom veľmi rozšírenými sú rôzne aromatické náhrady údenia. Pri výrobe našich údených výrobkov používame výhradne suché drevené piliny v kontrolovaných, moderných udiarňach. Najdôležitejším argumentom pri škodlivosti alebo neškodlivosti mäsa a mäsových výrobkov na naše zdravie je však fakt, že krajiny s najväčšou spotrebou mäsa (najmä hovädzieho a ovčieho) sa dožívajú v priemere oveľa vyššieho priemerného veku a majú nižší výskyt srdcovo-cievnych a rakovinových chorôb.

ZDRAVÍ ĽUDIA

Zdravie je najvzácnejším bohatstvom každého človeka na Zemi. Práve každodenným jedením ho výrazne ovplyvňujeme. Keď jeme zdravé výnimočné potraviny, pomáhame nášmu zdraviu. Podľa európskych štatistík v priemere každý človek v Európe zje ročne 5-6 kg čistých aditív s povinnosťou označovať podľa legislatívy písmenom „E“. Ďalej konzumujeme a zaplatíme za ďalšie desiatky kíl vody a iných lacných náhrad šikovne viazaných a predaných ako „balanc“ v potravinách.

Zdraví ľudia, ktorí vyberajú a konzumujú zdravé potraviny nájdu veľmi poctivú širokú výnimočnú bázu kvalitných zdravých potravín v našom farmárskom obchodnom reťazci FARMFOODS. Zdraví ľudia zbierajú a hodnotia všetky dostupné informácie o zdravých potravinách. Je potrebné byť značne fundovaný a obozretný a vzdelaný na to, aby každý mohol vytvoriť pre svoje zdravie najvhodnejší názor a zásady pri stravovacích praktikách a výbere potravín. Tvorcovia myšlienky a tím FARMFOODS sú presvedčení, že pre všetko, čo je živé, tak ako pre zdravé rastliny a zdravé zvieratá, tak aj pre zdravých ľudí je nevyhnutná a zdraviu jednoznačne prospešná vyvážená zdravá strava, podporená zdravým životným štýlom. Vynechaním potrebných zložiek stravy samozrejme ani ich nadmerná jednostranná preferencia neprispieva k nášmu zdraviu. Moderné „vegánstvá“ a jednostranné preferovanie ovocia a zeleniny s čiastočným alebo úplným vylúčením potravy živočíšneho pôvodu väčšinou dlhodobo prinášajú zdravotné problémy z nevyváženej stravy. Aj keď ovocie a zelenina je nevyhnutnou a zdraviu jednoznačne prospešnou zložkou vyváženej stravy farmári jednoznačne vedia, že na jednotku hmotnosti sa musí použiť podstatne viac hnojív a pesticídov ako pri pestovaní a produkcii iných potravín rastlinného pôvodu. Zdraví ľudia využívajúci náš výnimočný informačný systém o našich výnimočných zdravých potravinách, ktorý je budovaný s maximálnou snahou odovzdať čo najviac informácií o výrobkoch, spôsobe výroby, vystopovateľnosti, použiteľnosti a výnimočnosti.

Veríme, že aj ľudia, ktorí odôvodnene v prospech svojho zdravia sú nútení obmedziť – resp. vynechať nejaké alergény alebo zložky potravín nájdu u nás dostatočné informácie a široký sortiment ďalších aj pre nich vhodných výnimočných potravín.

Všetci ostatní, ktorí chcú byť zdraví a výnimoční, začnite sa venovať nášmu Farmfoods konceptu a konzumujte naše zdravé potraviny, a tak ovplyvňujte Vaše zdravie a zaraďte sa medzi ľudí, ktorí chcú byť zdraví.

NENARUŠENÁ KRAJINA

My, slovenskí poľnohospodári, ktorí sa zaoberajú rastlinnou a živočíšnou výrobou spolu aj s lesníkmi tvoríme menej ako 3 % z celkového počtu obyvateľstva. Poľnohospodárska a lesná pôda však tvorí vyše 90 % územia Slovenska, takže oprávnene sa pasujeme za najdôležitejších krajinotvorcov v našej prekrásnej krajine. Nenarušená krajina je súčasťou nášho dedičstva, ale bez našej výnimočnej starostlivosti o našu krajinu, o naše pozemky, okolie, prirodzené kolobehy, udržateľnú biodiverzitu, by naša krajina bola čoskoro zarastená nepekná, chorá, nezaujímavá.

Nenarušená krajina neznečistená CO2? Aj keď veľa o tom rozprávame a možno aj preto robíme, ale denný životný štýl, pohodlie, doprava, konzumácia prináša, uvoľňuje stále viac CO2 do zemskej atmosféry. Združenie Farmfoods, celá naša rastlinná, živočíšna a potravinárska výroba ako aj naša doprava a predajné miesta potravín pracujú so zápornou bilanciou CO2. Samozrejme aj naše strediská produkujú CO2, ale naša produkcia bionafty – vyrábanej z dodávok vyše 6.000.000 kg repky na energetické účely, etanolu (benzínu) – vyrábaného z dodávky vyše 12 000 000 kg kukurice z našich fariem a priamo výroba elektrickej energie v našich bioplynových staniciach poháňaná palivom našej rastlinnej produkcie (zelená energia pre viac ako 10.000 domácností na Slovensku) znamená podstatne viac vyprodukovanej “zelenej” energie ako naša celofiremná spotreba. Každým tovarom, ktorý nakúpite v našej predajni a následne konzumujete, prispievate aj vy ku zápornej bilancii CO2 a k symbolickému zníženiu sklenníkových plynov. Náš výnimočný postoj k zdravej pôde, zdravým rastlinám, zdravým zvieratám, zdravým potravinám a k zdraviu ľudí nám zaručene prináša do okolia každého z nás nenarušenú krajinu. Len výnimoční ľudia pochopia, tento pre náš život najdôležitejší kolobeh a zaradia sa do komunity podporujúcej slovenské poľnohospodárstvo.

Staň sa jedným z nich a kupuj potraviny z výnimočného Farmfoods konceptu slovenských farmárov. Čie potraviny kupuješ, toho krajinu obrábaš a si súčasťou tvorby nenarušenej slovenskej krajiny.

.


Sauvignon blanc - Pravdepodobne pochádza z najväčšej francúzskej vinohradníckej oblasti Bordeaux, kde sa pestuje v kraji Sauternes. Podľa najnovších výskumov vznikol samovoľným krížením odrôd Chenin blanc a Tramín červený. V krajine svojho pôvodu produkuje suché aromatické vína, ktoré nachádzajú svoje využitie aj ako dôležitá zložka pre výrobu dezertných vín Sauternes, kde poskytuje nevyhnutnú kyselinku v kupáži s odrodou Semillion. Najkrajšie Sauvignony údajne pochádzajú z údolí na brehu rieky Loiry. Okrem Francúzska sa dnes pestuje už takmer na celom svete, v Európe najmä v Taliansku a Rakúsku, Rumunsku, na Morave a na Slovensku, v poslednej dobe preniká aj do Nemecka. V našich končinách sa hromadnejšie vysádza od začiatku 50. rokov dvadsiateho storočia. Sauvignon je odrodou s veľmi bujným rastom a hustým olistením. Odolnosť voči mrazu je relatívne nízka, preto si v našich končinách vyžaduje pestovanie na najpriaznivejších polohách. List je malý až stredný s hlbokým vykrojením. Strapce sú malé a husté. Bobule obsahujú vysoko aromatické látky s vôňou pripomínajúcou žihľavu, prípadne čierne ríbezle či egreš, ktorá s postupujúcim zrením prechádza až do vône zrelých broskýň.

Rizling vlašský - Pochádza pravdepodobne z francúzskej oblasti Champagne, avšak jeho pôvod nie je presne známy. Nie je príbuzný s "pravým" Rizlingom rýnskym. Dnes patrí medzi najrozšírenejšie odrody v celej vinohradníckej Európe. Na Slovensku jeho výsadba zaberá až 25 % plôch slovenských viníc, s týmto podielom je jednoznačne najrozšírenejšou slovenskou odrodou, aj keď v posledných rokoch je mierne na ústupe. Údajne najlepší "Vlašák" sa rodí na Mikulovsku na Morave, ale znalci slovenského vína tvrdia, že Rizling vlašský z Pezinka alebo z Vrábľov sa s ním môže kedykoľvek porovnávať. Ker má v mladosti bujný rast, neskôr stredný, výhonky sú vzpriamené, má stredne husté olistenie a je dostatočne odolný voči mrazom. Listy má stredne veľké, päťlaločné, ozubené. Strapec je stredne veľký, podlhovastý až valcovitý. Bobule sú guľaté, strednej veľkosti, žltozelené s čiernou bodkou na špičke. Rizling vlašský neskôr raší, zberovú zrelosť dosahuje neskoro, až v 2. dekáde októbra. Cukornatosť sa intenzívnejšie zvyšuje až koncom októbra resp. začiatkom novembra. Vzhľadom na dlhé vegetačné obdobie sa mu najlepšie darí v najteplejších vinohradníckych rajónoch. Na druhej strane Rizling vlašský je najspoľahlivejšia odroda, pretože už z muštu s cukornatosťou 15° NM sa dá pripraviť veľmi kvalitné víno. Pri vyšších úrodách víno stráca na kvalite. Odroda má veľkú ekologickú plasticitu a je náchylná na nedostatok horčíka. Naopak pôda s vysokým obsahom vápnika produkuje víno intenzívnej farebnosti, jemne korenisté, zanechávajúce hlboký dojem.

Rizling rýnsky - Klasická nemecká odroda, ktorá poskytuje jedno z najušľachtilejších vín. Pôvod odrody nie je doposiaľ celkom objasnený, predpokladá sa, že vznikla v okolí horného toku Rýna, samovoľným krížením odrody Heunisch s Tramínom. Z Nemecka, kde v súčasnosti zaberá až 22 % plochy vinohradov, sa rozšírila do celého sveta. Na naše územie prenikla pravdepodobne z Čiech, kam sa dostala v 17. storočí zásluhou mníchov rádu Sv. Benedikta. V súčasnosti na Slovensku táto odroda zaberá približne 1,8 % plochy všetkých viníc, čím sa radí medzi najpopulárnejšie odrody. Darí sa jej u nás takmer všade, najviac však v Hurbanovskom, Strekovskom a Štúrovskom rajóne Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. O Rizlingu rýnskom sa hovorí, je to je víno kráľov a kráľ vín. Má stredne bujný rast, stredne husté olistenie. V našich oblastiach je odrodou s najvyššou odolnosťou voči mrazu. Listy sú stredne veľké, päťlaločné. Strapec je malý, s malými zelenožltými bobuľami, ktoré obsahujú množstvo aromatických látok. Patrí medzi neskoré odrody, v krajine svojho pôvodu sa vysadzuje na južné svahy. Dosahuje výnimočnú kvalitu, ale strapce sa musia oberať až koncom októbra alebo začiatkom novembra, vzhľadom na to, že aromatické látky vznikajú predovšetkým vďaka striedaniu nízkych nočných teplôt a slnečných dní. Rizling rýnsky poskytuje vína vo všetkých akostných stupňoch od kabinetného, cez neskorý zber, výber z hrozna až po bobuľový výber. Posledný z uvedených však len vo výnimočne dobrých rokoch a vďaka cielenej agrotechnike.

Chardonnay - Pochádza z Burgundska vo Francúzsku. Podľa všetkého vznikla samovoľným krížením Rulandského bieleho s odrodou Heunisch. Vo Francúzsku sa najviac pestuje spolu s Rulandským bielym, v oblasti Burgundska a Alsaska, odtiaľto sa táto odroda rozšírila prakticky do celého sveta a dnes predstavuje v celosvetovom meradle najdôležitejšiu odrodu pre výrobu suchých bielych vín. V stredoeurópskom priestore sa pestuje spolu s odrodou Rulandské biele už od nepamäti. Na Slovensku tieto dve odrody spoločne zaberajú až 8 % celkovej plochy vinohradov. Obe dávajú skvelé akostné aj prívlastkové vína. Má bujný rast. Na rozdiel od Rulandského bieleho má listy s výrezom lýrovitého tvaru, ohraničené holou nervatúrou bez listovej čepele. Dozrieva neskôr, na konci septembra až začiatkom októbra a úrodu poskytuje zväčša nižšiu ako Rulandské biele, avšak akosť vína je výrazne vyššia. Chardonnay predstavuje jednu z najlepších kombinácií: vinohradníci ho pre jeho nenáročnosť radi pestujú, vinári z neho radi robia víno, ktoré konzumenti nadovšetko radi konzumujú. Dôsledkom tejto synergie je skutočnosť, že Chardonnay je najpopulárnejším a najlepšie "zarábajúcim" vínom na svete. Na pestovaní tejto odrody, ani na výrobe vína z nej, prakticky niet čo pokaziť. Podľa názoru popredných svetových vinárov sa zo Chardonnay v najhoršom prípade dá vyrobiť pitné víno, v najlepšom prípade víno vynikajúce, ako sú napríklad Montrachet, Corton-Charlemagne z Burgundska, alebo niektoré médiá z oblasti Mikulova na Morave či z Malokrapatskej a Nitrianskej vinohradníckej oblasti na Slovensku.

Tramín červený - Tramín patrí k najstarším kultúrnym odrodám, podľa všetkého bol pestovaný už v starom Ríme pod názvom Vitis aminea. Vznikol pravdepodobne voľným krížením s lesným viničom a podieľal sa na vzniku ďalších klasických európskych odrôd viniča. Podľa niektorých prameňov sa odroda rozšírila z dnešného Talianska - južného Tirolska, oblasti Alto adigea, z okolia obce Termeno (Tramín) v časoch Marka Aurelia Proba. Je tam dokumentovaný od 15. storočia, aj keď je pravda, že začiatkom 20. storočia tam túto odrodu pestoval jediný vinár. Dnes sa v obci Termeno na počesť vín z Tramínu každoročne usporiadajú festivaly. Odroda však môže pochádzať aj z Maďarska, Rakúska alebo juhovýchodnej Európy. Od 16. storočia bola písomne dokumentovaná aj vo Falcku, dodnes sa tam údajne nachádza produkčný vinohrad vysadený Tramínom pred viac ako 400 rokmi. Pestuje sa v Alsasku (až 18 % plochy vinohradov), v Nemecku, Rakúsku, na území bývalej Juhoslávie, v Maďarsku, Česku a samozrejme na Slovensku. U nás je právom považovaný za Kráľa slovenských odrodových vín, je to vzácna odroda, ktorá neposkytuje nadmerné úrody. Slovenské tramíny získavajú pravidelne skvelé umiestnenia na medzinárodných súťažiach. Je stredného rastu, má husté olistenie a je náročný na intenzívne ošetrenie listovej plochy. Má dobrú odolnosť voči mrazu, avšak úrody zvyknú byť veľmi kolísavé. Listy má malé, trojlaločné, strapcemalé, široko kónické. Bobule sú malé, s šedočervenou silnou šupkou, vysokým obsahom korenistých látok a nižším obsahom kyselín. Sýto zelené listy zabezpečujú intenzívnu asimiláciu a tým aj vysokú cukornatosť bobúľ. V dobrých ročníkoch strapce prezrievajú a vína z nich sú ťažšie alkoholické, ktoré svojim charakterom pripomínajú iné ťažšie vína. Odroda ľahko degeneruje, preto sa musia neustále vyberať len tie najplodnejšie kry. Vďaka pestovateľskej náročnosti patrí u nás medzi menej rozšírené odrody, avšak teší sa veľkej obľube konzumentov. V Českej republike na litoměřicku sa pestuje aj biely variant Tramínu.

Rulandské šedé - Jeho pôvod siaha k rodine odrôd Rulandského vo Francúzsku. Vznikla pupencovou mutáciou Rulandského modrého pravdepodobne v Burgundsku a odtiaľto sa rozšírilo po celom Francúzsku, najmä do oblasti Champagne. Do strednej Európy sa táto odroda dostala v 14. storočí spoločne s Rulandským modrým. Svoj slovenský názov odvodzuje od nemeckého obchodníka Johanna Segera Rulanda, ktorý odrodu rozširoval v Nemecku okolo roku 1711. V súčasnosti je táto odroda rozšírená do celej Európy, pestuje sa dokonca aj na Novom Zélande. Najznámejší slovenský "klevner" dozrieva v Radošine, údajne sa pred vyše päťdesiatimi rokmi podával aj na svadbe britskej kráľovnej Alžbety II. Prívlastkové vína z tejto odrody je v zmysle vyhlášky možné vyrábať len v Radošinskom a Nitrianskom rajóne Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Je stredného rastu a má redšie olistenie. Odolnosť voči mrazu je dobrá, podobne má dobrú odolnosť aj voči suchu. Listy sú stredne veľké, trojlaločné, slabo vykrajované. Strapec je malý, pevný, menšie bobule majú tenkú modrosivú šupku. Rulandské šedé nie je príliš spoľahlivá odroda z hľadiska pravidelnosti úrody. V porovnaní s Rulandským bielym zreje o niečo skôr a zvykne mať menej kyselín najmä v teplejších ročníkoch. Ak má byť víno naozaj kvalitné, malo by hrozno dosiahnuť cukornatosť aspoň 18 °NM. Strapce sa nesmú nechať dlho nakvasovať, v opačnom prípade sa vylúhuje priveľa farbiva a víno získa vysokú ružovkastú farbu. Najlepšie sa mu darí v Alsasku vo Francúzsku, kde sa pestuje na 7 % celkovej plochy vinohradov, ale aj v oblasti Burgenland u našich rakúskych susedov, kde býva často napadnuté ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea, ktorá umožňuje vyrobiť vína neskorého zberu s výnimočnou kvalitou, podobne je tomu aj v Bádensku, resp. v oblasti Murfatlar na Kryme. Tieto neskoré zbery majú vysoký obsah neskvaseného cukru.

Devín - Devín je prvá uznaná slovenská muštová biela odroda, ktorá bola do Listiny registrovaných odrôd zapísaná v roku 1997. Vznikla v roku 1958 krížením Tramínu červeného s Veltlínskym červeno-bielym vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom. Pre Devín je charakteristické, že nie je husto olistený, jeho výsadby pôsobia prevzdušnene a hrozno je viac vystavené svetlu a slnku. Strapec je stredne veľký, kónický a hustý. Devín je veľmi plastický, môžeme ho pestovať prakticky všade tam, kde je vhodné prostredie pre vinič. Vzhľadom na vysokú cukornatosť (ktorá je v ňom geneticky zakotvená) a na vysokú odolnosť voči mrazom, je vhodný aj do vyšších polôh. Devín je úrodná a veľmi kvalitná odroda. Zo všetkých u nás pestovaných odrôd dosahuje najvyššiu cukornatosť aromatických muštov, ktoré sú vo väčšine ročníkov vhodné na výrobu vín s prívlastkom.

Semillon - Pochádza pravdepodobne z francúzskeho regiónu Bordeaux. Pôvod odrody nie je známy. Napriek tomu, že je podobná odrode Sauvignon Blanc, testy DNA nikdy nedokázali ich príbuznosť. V roku 1958 bola vysadená až na 35 000 ha. V súčasnej dobe sa vo Francúzsku pestuje na 11 000 ha viníc. Vo Francúzsku je to tretia najžiadanejšia odroda po Sauvignon Blanc a Chardonnay. Odroda je pestovaná hlavne v regióne Bordeaux ako súčasť sladkých vín apelácie Sauternes a Barsac, často v kombinácií práve so Sauvignonom. V roku 2007 bolo vo svete vysadených odhadom 34 000 ha. Semillon sa ďalej vyskytuje v Austrálii, Chille a v Juhoafrickej republike. Semillon je odroda nenáročná na pestovanie, má charakteristické svetlo zelené listy – v Juhoafrickej republike ho volali zelené hrozno. Hrozno tejto odrody sa oberá v druhej polovici septembra. Podobne ako Sauvignon, je bujne rastúci. Odroda dobre znáša suché prostredie, čo počas teplej jesene môže spôsobiť tvorbu cibéb. V známych oblastiach Barsac a Sauternes sa vyrábajú kombináciou Semillon 80 % a Sauvignonu 20% známe botrytické vína. V oblastiach s vysokou nočnou vlhkosťou vzduchu a s vysokou teplotou cez deň sa v priaznivých ročníkoch môže vytvárať na bobuliach ušľachtilá pleseň. Tieto vína sú bohaté, šťavnaté a sladké po odrode Semillonu a svieže po odrode Sauvignonu. V južnej Afrike a v Austrálií sa z tejto odrody vyrábajú hlavne vína suché, ľahké, s nižším obsahom alkoholu.

Cabernet sauvignon - Pochádza z oblasti Bordeaux, kde sa pestuje od 16. storočia. Vznikol podľa všetkého opelením odrody Cabernet Franc bielou odrodou Sauvignon. Spoločne s odrodami Merlot a Cabernet Franc dáva nezameniteľný charakter svätoznámym vínam z oblasti Bordeaux. Dnes patrí k najrozšírenejším modrým odrodám, pestuje sa takmer na celom svete. Darí sa mu aj na Slovensku, údajne najlepšie v Strekovskom a Štúrovskom rajóne Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti a Vrábeľskom rajóne Nitrianskej vinohradníckej oblasti, ale ocenenia z rôznych medzinárodných súťaží svedčia o tom, že nie len tam. Je stredného až bujného rastu. Odolnosť voči mrazu je dobrá. Listy sú stredne veľké, päťlaločné, hlboko vykrojené. Strapec je stredne veľký s malými guľatými bobuľami modrej farby. Úrodnosť odrody je priemerná. Darí sa jej v najteplejších polohách, kde máva vysoký obsah antokyanových farbív a tanínu. Už v bobuliach sa objavuje typická aróma pripomínajúca čierne ríbezle.

Merlot - Odroda pochádza z oblasti Bordeaux, obmývanej chladnými vodami Atlantického oceánu. V Bordeaux je totiž Merlot najpestovanejšou odrodou a do veľkej miery určuje charakter svetoznámych vín. Pod svojím názvom je hrozno s tenkou svetlejšou šupkou známe od konca 18. storočia. Neskôr sa rozšírilo aj do iných teplých oblastí – pestuje sa najmä v Južnej Afrike a Austrálii, v Chile, v Európe a ešte na Balkáne. Vo svojej vlasti sa nazýva aj Médoc noire (čierny) podľa populárneho vinárskeho regiónu v oblasti Bordeaux. Merlot je veľmi jemné, okrúhle, nie trieslovité hrozno. Ker má stredne silný rast. Rodivosť je stredná až dobrá. Merlot skoro raší a dobre dozrieva. Zberovú zrelosť dosahuje v druhej dekáde októbra. V období odkvitnutia je náchylný na výkyvy počasia, najmä na mrazy. Veľmi citlivý je aj na opadávanie, hnilobu a nízke pH pôdy. Pri pH 4,5 môžu kry hynúť. Na druhej strane sa ale veľmi dobre skladuje.

Alibernet - Vznikol v roku 1950 krížením odrôd Alicante Bouchet a Cabernet Sauvignon na Ukrajine. Názov odrody vznikol zlúčením časti názvov oboch rodičov. Alibernet sa zatiaľ vo veľkom nerozšíril, aj keď vína z neho sú hodnotené veľmi pozitívne. V menšom rozsahu sa pestuje v teplejších teplejších vinohradníckych polohách na Slovensku. V súčasnosti zaberá necelé 1 % celkovej výmery vinohradov. Strapec je veľký, kónický, bobule sú v ňom voľne rozložené. Alibernet má približne rovnako dlhé vegetačné obdobie ako Frankovka. Vzhľadom na nízku schopnosť koncentrácie cukrov, by sa mala odroda vysádzať do dobrých vinohradníckych polôh s južným sklonom. Obsah kyselín v muštoch býva vyšší. Z technologického hľadiska je kladom vysoká tmavočervená farba muštov. Farbivo nie je obsiahnuté iba v šupkách hrozna, ale aj v dužine - je to typická "farbiarka". Mušt má navyše výraznú kabernetovú chuť, ktorá je všeobecne oceňovaná a žiadaná.

Syrah - Syrah pochádza vraj z Perzie, z mesta Shiraz – hlavného mesta provincie Fars v Iráne. Odtiaľ je odvodený aj jeho názov prvé zmienky o ňom pochádzajú z doby asi 600 rokov pred našim letopočtom. Je pravdepodobné, že cez grécke a rímske územia doputoval niekoľko sto rokov pred Kristom do francúzska do vinárskych oblastí v okolí rieky Rhôny, odkiaľ sa postupne rozšíril do celého vinárskeho sveta. Potreba tepla Syrahu nedovolila rozšíriť sa v Európe mimo stredomoria. Vo Francúzsku sa v iných oblastiach vyskytuje skôr ako doplnková odroda. Avšak pred vyše 100 rokmi našla svoj domov za morom. Obrovské úspechy slávi v Austrálii, kde v slávnych horúcich údoliach Barossa a Hunter dostáva ešte viac tepla ako vo Francúzsku. Dlhú tradíciu má aj v Južnej Afrike, rýchlo rastie pestovanie v Chile, Kalifornii a Argentíne. Bobule majú tvar čierneho korenia. Odroda je odolná voči oxidácii a vyhovuje jej granitová zem. Sú z nej vína vhodné na dobré uskladnenie.

Dunaj - Je novošľachtenec modrého hrozna z kríženia (Muškát Bouchet x Oporto) a Svätovavrinecké. Táto odroda je registrovaná v LRO od r. 1997. Jeho nevýznamné rozšírenie nezodpovedá potenciálu, ktorý sa v ňom skrýva. Dunaj sa zatiaľ na Slovensku vo väčšom rozsahu pestuje iba na južnom Slovensku. Vlastnosťami sa podobá na Pinot noir, už ako mladé víno sa však vyznačuje výrazným čokoládovým buketom. Je to po každej stránke vynikajúca odroda, stredne skoro dozrievajúca, s vysokou cukornatosťou (24-26 kg cukru na 100 l muštu) a zníženým obsahom kyselín 7-9 g/l. V suchších pôdach hrozno pri dozrievaní zasychá, preto vyžaduje pôdy dobre zásobené vlahou. Hubovými chorobami netrpí, botrytída sa prakticky nevyskytuje. Dozrieva stredne skoro, máva vysokú cukornatosť, vďaka čomu ho možno využiť na výrobu špičkových vín.

Vo vinárstve sa okrem spracovateľskej linky, ktorá pozostáva zo strojov na mletie a odstopkovanie hrozna, pneumatického lisu, vinifikátorov, odkalovačov a vákuového odkalovača, nachádza nerezová pivnica s kapacitou 160 000 litrov a drevená pivnica s kapacitou 17 250 litrov. Vinárstvo vyrába riadeným kvasením tiché odrodové vína biele, ružové a červené.
Hrozno ktoré nakupujeme od slovenských vinohradníkov je vysokej kvality a pod neustálou kontrolou ľuďmi z vinárstva. Snažíme sa nakupovať hrozno od rovnakých vinohradníkov tak aby sme zákazníkovi ponúkli kvalitné vína na špičkovej úrovni.
Spracovanie hrozna prebieha v priestoroch vinárstva za pomoci najmodernejšej technológie. Po samotnom prijatí bieleho hrozna prebieha spracovanie hrozna pomocou mlynkostopkovača technológie na odstránenie bobúl hrozna od strapiny, pričom bobule hrozna sú mierne stláčané tak aby nedochádzalo k ich úplnému stlačeniu ešte pred lisovaním. Lisovanie prebieha v pneumatickom lise do ktorého sa zmestí naraz až 7000 kg. Po naplnení lisu prebieha fáza lisovania ktorá má rôzne dĺžky trvania v rozpätí od 1,5 hod až do 3 hodín v závislosti od druhu hrozna. Pomocou špeciálnych čerpadiel sa už hroznová šťava dostáva do špeciálnych odkalovacích nádrží ktoré sú neustále ochladzované na vopred nastavenú teplotu cca 10 °C prirodzeným spôsobom sedimentuje. Po 48 hod sa hroznová šťava premiestni do pivnice kde prebieha fermentácia a sediment sa filtruje vo vákuovom filtri, po odfiltrovaní je šťava premiestená do pivnice. Na uskladňovanie sa využívajú nerezové tanky ktoré majú dvojité opláštenie a je možné v nich dosiahnuť požadovanú teplotu ktorú technológ nastavuje pomocou počítača. Tento proces trvá cca 3 – 5 dní. Keď je víno hotové a technológ e s výsledkom spokojný je víno uskladnené v pivnici kde za konštantnej teploty čaká až do naplnenia do fliaš. Na tento účel v našom vinárstve slúžia na mieru vyrobené nerezové tanky ktoré presne kopírujú tvar pivnice. Celková skladovacia kapacita tejto pivnice je 80 tis lit.
Tento proces je podobný aj spracovaniu tmavého hrozna pričom po oddelení bobúl hrozna od strapiny nejde rmut do lisu ako pri bielom hrozne ale do vinifikátora. Vinifikátor je špeciálna nerezová (používame aj drevený „nádrž“ ktorá má v sebe zabudované miešadlo a pri stálej a počítačom kontrolovanej teplote, za pravidelného miešania naležiava tmavé hrozno na šupkách, tento proces sa nazýva macerácia. Počas tejto doby sa uvoľňujú mimo iné aj látky ktoré zafarbujú samotné víno na červeno. V tomto roku sme kúpili aj drevený vinifikátor ktorého objem je 7000 lit. a je vyrobený z Francúzskych dubov v Talianskej spoločnosti GARBELLOTTO vyrába sudy od roku 1775. Po min 14 dňoch sa už víno lisuje a následne mieri do pivnice pri vopred stanovenej teplote s nim technológ ďalej pracuje. Na uskladnenie červených vín sa používajú nerezové tanky alebo ďalšou možnosťou uskladnenia červených vín sú sudy objemu 2500 lit v ktorých vína dozrievajú počas niekoľkých mesiacov až rokov. Je možné používať aj barikové sudy ktoré sa spravidla použijú 3 x max však po dobu 36 mesiacov tak aby ich bolo následne možné označiť ako vína barikové.
Plnenie vína prebieha cez “mobilnú“ plničku teda zariadenie ktoré si objednávame na určitý čas a pomocou najmodernejšej technológie sa vína plnia do nových fliaš a na ich uzatvorenie sa používa prírodný korok alebo hliníkový uzáver tiež v závislosti na druhu vína. Samotné vína nakoniec prechádzajú cez etiketovacie zariadenie ktoré ich označí prednou a zadnou etiketou, a pri korkových zátkach sa pridá záklopka. Následne sa vína v papierovom kartóne ukladajú do skladu kde čakajú na svojho zákazníka.
Proces samotnej výroby vín zvyčajne začína koncom leta a trvá pri bielych vínach do mája budúceho roku. Červené vína ešte dozrievajú v drevených sudoch a pri týchto postupoch sa samotný čas od zberu hrozna až po naplnenie fliaš môže zvýšiť až na 3 – 5 rokov.
Vinárstvo TERRA WYLAK vo Veľkom Záluží bolo založené v roku 2015. Jedným zo zakladateľov je aj vinár pán Roman Holec, ktorého meno sa stalo na Slovensku zárukou kvality ním produkovaných vín aj vďaka významným úspechom na prestížnych medzinárodných súťažiach medzi svetovými producentmi tých najlepších vín. Už pri zakladaní vinárstva boli prítomní aj slovenskí poľnohospodári (GET group, s r.o. - výrobca mäsových špecialít) za účelom vyrábať kvalitné slovenské akostné a prívlastkové vína k jednotlivým výrobkom a jedlám zo sortimentu Farmfoods.
Akostné a prívlastkové vína z vinárstva Terra Wylak sú vyrobené vždy z ručne oberaného hrozna, ktorého bobule sú zrelé a dosahujú optimálnu cukornatosť pre danú odrodu pri prísnom redukovaní úrody. Filozofiou vinárstva je produkovať vysoko kvalitné vína zo svojich a z tých najlepších vinohradov na Slovensku. V každej fľaši poctivého vína Terra Wylak sa skrýva veľa ľudskej práce, slnka a úrodnej slovenskej zeme. Každá kvapôčka vína má v sebe odtlačky duše vinohradníka aj vinárskeho majstra. Spájame moderné technológie a tradičné vinárske hodnoty. Vína sú zamerané a vytipované k ponuke steakov, mäsových výrobkov, syrov a k špeciálnym technologickým úpravám výrobkov FARMFOODS za účelom čo najfamóznejšieho snúbenia vynikajúcich jedál a vín.